O nás

V současnosti poskytujeme audiovizuální a poradenské služby, při nichž můžeme využít naše dlouholeté zkušenosti s audiovizuální výrobou a vysíláním. Zajišťujeme internetové vysílání událostí, výrobu dokumentů, zpravodajských i reklamních spotů a další audiovizuální služby.

Od roku 1999 jsme vysílali pod vlastní licencí regionální zpravodajský program PORT ve Středním Polabí.

Postupně jsme téměř 10 let přinášeli aktuální události až pro 100.000 diváků v oblasti Neratovice - Milovice - Kolín - Český Brod - Praha 8 a 9.

Po získání kabelových televizních rozvodů firmou UPC jsme ztratili možnost šířit naše vysílání v potřebném rozsahu na kabelových televizích. V té době ještě nebyl internet použitelným distribučním kanálem. Vysílání tedy bylo ukončeno a současné služby jsou zaměřené především na on-line vícekamerové přenosy a záznamy ve formátu full HD, streaming ve vysokém rozlišení, zajišťujeme výrobu televizních reportáží, magazínů a dokumentů. Jsme připraveni operativně řešit požadavky našich zákazníků. 

V současnosti spolupracujeme např. s Junákem - českým skautem, z.s., městskými zastupitelstvy i různými spolky a sdruženími.

Více o některých našich službách naleznete pod příslušnou položkou v menu.

Záznam z vrcholných událostí
Záznam z vrcholných událostí
On-line střih v HD
On-line střih v HD
Kameraman
Kameraman
Výroba reportáží
Výroba reportáží
Online HD vysílání
Online HD vysílání
TOP akce
TOP akce

Jsme členy Partnerství MAS Střední Polabí www.strednipolabi.cz

Jsme patnerem

Další informace získáte na port@tv-port.cz